برای خواندن سروش «دوربین ها را بچرخانید» – نیوز

بازتاب خبر news.ir به گزارش مشرق، ۱۶۹۱ شماره از ماهنامه سروش ویژه مرداده ماه ۱۳۹۹  با عنوان “دوربین ها را بچرخانید” منتشر و روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفت.  در سرمقاله این شماره، ابراهیم شمشیری مدیر مسئول نشریه سروش به تلویزیون و ضرورت ایجاد گفت و گو میان حاکمیت و مردم پرداخته است.   در سرویس […]