چطور از روح کودکان‌مان در برابر رسانه‌ها مراقب کنیم؟+فیلم – نیوز

بازتاب خبر news.ir درباره ما هدف از راه اندازی وبسایت نیوز جذب مخاطبان مجرّب و متخصّص در فضایی رسمی و به دور از جهت گیریهای سیاسی و سیاست گذاریهای اجتماعی است. لینک منبع: چطور از روح کودکان‌مان در برابر رسانه‌ها مراقب کنیم؟+فیلم – نیوز https://www.news.ir/119753/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/ اخبار فرهنگی