امام هادی(ع) چگونه برای عصر غیبت کادرسازی کرد؟ – نیوز

بازتاب خبر news.ir به گزارش مشرق، عصر هریک از اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) دورانی پرتلاطلم از جهات سیاسی، اجتماعی، علمی، فکری و فرهنگی بود. در ترسیم فضای آن دوران همین بس که شرایط در جهان اسلام به‌گونه‌ای بود که شرط بقای در مسند قدرت در گروی سرکوب مخالفان و یا تضعیف جایگاه آنان به هر […]