ماجرای «سلیم بن هشام» از سپاه معاویه تا سپاه امام حسین(ع) – نیوز

بازتاب خبر news.ir به گزارش مشرق، به راستی حسین را چرا کشتند؟ این رمان تلاشی است برای یافتن پاسخ این پرسش. رمانی که از کربلا آغاز می‌شود و با یک چرخش زمانی به روزگار خلافت خلیفه سوم و حکمرانی معاویه در شام می‌رود و دسیسه‌های پسر هند را به خواننده نشان می‌دهد. کتاب با ملاقات سلیم […]