گرفتار همان گرفته یار است – نیوز

بازتاب خبر news.ir درباره ما هدف از راه اندازی وبسایت نیوز جذب مخاطبان مجرّب و متخصّص در فضایی رسمی و به دور از جهت گیریهای سیاسی و سیاست گذاریهای اجتماعی است. لینک منبع: گرفتار همان گرفته یار است – نیوز https://www.news.ir/119036/%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/ اخبار فرهنگی