لزوم خلقِ ادبیات ماندگار در مقابل ادبیات گذرا – نیوز

بازتاب خبر news.ir به گزارش مشرق، حسین حداد در پیشگفتار کلیله و دمنه می‌نویسد: نکتهٔ قابل توجه دیگری که امروزه برخی از نویسندگان ادبیات داستانی مطرح می‌کنند لزوم خلقِ ادبیات ماندگار در مقابل ادبیات گذراست. به این معنی که نویسندگان ما باید داستانها و قصه‌هایی بیافرینند که جنبه‌های ظاهریِ آن در سنین کودکی قابل فهم کودک […]