مجری برنامه «صبح بخیر ایران» برکنار شد – نیوز

بازتاب خبر news.ir نوشته مجری برنامه «صبح بخیر ایران» برکنار شد اولین بار در نیوز. پدیدار شد. لینک منبع: مجری برنامه «صبح بخیر ایران» برکنار شد – نیوز https://www.news.ir/130048/%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/ اخبار فرهنگی