حق امینی و الغدیر، توسط نویسندگان بعدی ادا نشد – نیوز

بازتاب خبر news.ir به گزارش مشرق، آیت‌الله عبدالحسین امینی به‌عنوان محدث، مفسر، فیلسوف، متکلم و فقیه دست به تحقیقات دامنه‌داری زد تا فلسفه سیاسی اسلام را تدوین کند و برای این کار مجاهدت بسیار کرد. او برای تالیف کتاب الغدیر ۲۰ هزار کتاب را دید و ۱۰ هزار نسخه را کامل خواند، اما متاسفانه بعد از […]