کتاب افشاگرانه برادرزاده ترامپ یک میلیون نسخه فروش رفت – نیوز

بازتاب خبر news.ir به گزارش مشرق کتاب افشاگرانه «مری ترامپ» علیه دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در نخستین روزهای انتشارش حدود یک نسخه به فروش رفت که یک رکورد به شمار می‌آید. این کتاب با عنوان «بسیار زیاد و ناکافی؛ چگونه خانواده من خطرناک‌ترین مرد دنیا را پدید آورد» منتشر شده است. در مجموع حدود ۹۵۰ […]