تولید، توزیع و ترویج کتاب با یک کلیک – نیوز

بازتاب خبر news.ir به گزارش مشرق، تغییر سبک زندگی و ورود به فضای سایبر و مجازی در دوران قبل از کرونا نیز بسیار فراگیر شده بود و حالا که کرونا به عنوان عضوی از زندگی همه ایرانیان به شمار می رود، نیز بیش از پیش فضای مجازی همراه مردم شده است، به نشر (انتشارات آستان […]