انسان از بدو تولد به سواد رسانه‌ای نیاز دارد – نیوز

بازتاب خبر news.ir به گزارش مشرق، “ما در جامعه مجازی‌مان با تعلیق نسبی تمایزات و حصارهای سلسله‌مراتبی و ممنوعیت‌ها مواجه هستیم. این فضا امکان به سخره گرفتن تمام چیزهایی را که در خارج از این فضا صاحب ابهت و جایگاه هستند را فراهم می‌آورد. در جریان این ریشخندها و لوده‌بازی‌ها جدیت ساخت رسمی نفی می‌شود و […]