ترجمه عربی «شهید علم» در بازار نشر – نیوز

بازتاب خبر news.ir به گزارش مشرق، ترجمه عربی دفتر اول از سری کتاب‌های «شهید علم» درباره دانشمند هسته‌ای، شهید دکتر مجید شهریاری توسط انتشارات «تمکین» عراق و با همراهی انتشارات «راه یار» جهت توزیع در کشورهای عراق و لبنان منتشر شد. ترجمه عربی چاپ دفتر اول کتاب «شهید علم»؛ دکتر مجید شهریاری با ترجمه حسن.ع. […]