حوزه علمیه مجتهد تربیت می‌کند اما امام جماعت چطور؟ – نیوز

بازتاب خبر news.ir به گزارش مشرق، «کرونای مساجد ایران دو سال بعد از جنگ تحمیلی شیوع پیدا کرد» این جمله توصیف موجزی از وضعیتی است که امام جماعت مسجد صنعتگران مشهد در پاسخ به سوالم در خصوص این سنگرهای جهاد می‌دهد. من که یادم نمی‌آید اما شنیده و خوانده ام از روزهایی که مسجد، محل […]