حدیث روز/ اندازه درست کار و تلاش برای دنیا در کلام امام صادق(ع) – نیوز

بازتاب خبر news.ir مشرق– امام صادق علیه السلام: باید تلاش تو برای معاش، بیشتر از ضایع کنندگان وقت و کمتر از تلاش آزمندی باشد که به دنیایش دلخوش و مطمئن است، پس تلاش خود را در مسیر شخص با انصاف و عفیف قرار ده تا برتر از افراد سست و ناتوان باشی و در عین حال آنچه که شایسته مومن است به دست […]