حدیث روز/ اشک چشمها و نزول رحمت خدا بر جامعه – نیوز

بازتاب خبر news.ir مشرق– امام جعفر صادق علیه‌السلام فرمودند: هر چیزی پیمانه و وزنی دارد مگر اشکها؛ زیرا قطره‌‏ای اشک دریاهایی از آتش را فرو می‏‌نشاند. و هرگاه چشم در اشک خود غرق شود، گَرد هیچ فقر و ذلّتی بر چهره آن ننشیند. و هرگاه اشکها سرازیر شود خداوند آن چهره را بر آتش حرام گرداند. و […]