حدیث روز/ چهار ویژگی روزی حلال در کلام امام رضا علیه السلام – نیوز

بازتاب خبر news.ir مشرق– امام رضا علیه‌السلام: هر کس به خدا خوش گمان باشد، خداوند مطابقِ گمان او، با وی رفتار می‌کند. و هرکس به روزیِ کم راضی باشد، خداوند عمل کم را از او می پذیرد. و هرکس به روزی حلال اندک خشنود باشد، هزینه زندگی‌اش سبک می شود و خانواده اش در نعمت خواهند بود. و خداوند، او را […]