حدیث روز/ دعای امام جواد(ع) برای پیروزی پیروان امام منتظر(عج) – نیوز

بازتاب خبر news.ir مشرق– امام جواد علیه السلام ـ در قنوت خود ـ : بار خدایا، دوستانت را بر دشمنان ستمگرت پیروز گردان،… همانان که… اموال تو را در میان خود دست به دست چرخاندند و بندگانت را به بردگی گرفتند و جهان سرزمین تو را، بار خدایا، در کری و کوری و تاریکی شدید رها کردند، […]