واکنش چهره‌ها به درگذشت ماهچهره خلیلی +عکس – نیوز

بازتاب خبر news.ir درباره ما هدف از راه اندازی وبسایت نیوز جذب مخاطبان مجرّب و متخصّص در فضایی رسمی و به دور از جهت گیریهای سیاسی و سیاست گذاریهای اجتماعی است. لینک منبع: واکنش چهره‌ها به درگذشت ماهچهره خلیلی +عکس – نیوز https://www.news.ir/140762/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C/ اخبار فرهنگی

تدارک برخی اهالی سینما برای بیانیه ضدنظام؟! – نیوز

بازتاب خبر news.ir نوشته تدارک برخی اهالی سینما برای بیانیه ضدنظام؟! اولین بار در نیوز. پدیدار شد. لینک منبع: تدارک برخی اهالی سینما برای بیانیه ضدنظام؟! – نیوز https://www.news.ir/126638/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B6%D8%AF%D9%86/ اخبار فرهنگی