استقبال شدید مردم روسیه از یک آهنگ ایرانی +فیلم – نیوز

بازتاب خبر news.ir درباره ما هدف از راه اندازی وبسایت نیوز جذب مخاطبان مجرّب و متخصّص در فضایی رسمی و به دور از جهت گیریهای سیاسی و سیاست گذاریهای اجتماعی است. لینک منبع: استقبال شدید مردم روسیه از یک آهنگ ایرانی +فیلم – نیوز https://www.news.ir/125322/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7/ اخبار فرهنگی