امام جواد(ع) تجسم صلابت در اوج خفقان بود – نیوز

بازتاب خبر news.ir به گزارش مشرق، امام جواد(ع) از امامانی بود که در سنین کودکی امامت شیعیان را برعهده گرفت و مکتب علمی، اجتماعی، سیاسی و مبارزاتی شیعه را در دورانی که پر از اختناق و تزویر حاکمان عباسی بود، رهبری کرد و ارتقا بخشید. در سالروز شهادت مظلومانه آن حضرت و برای بررسی بیشتر […]