حدیث روز/ شش چیزی که نشانه مروت و جوانمردی است در کلام امام علی(ع) – نیوز

بازتاب خبر news.ir مشرق– امیرمومنان امام علی علیه السلام:  مروت و جوانمردی در شش چیز است سه چیز در حضر (وطن) و آنها تلاوت قرآن، آبادسازی مساجد برای خدا و دوست گزینی در راه خدایند و سه چیز در سفر و آنها بذل زاد و توشه به دیگران و حسن خلق با همسفران و نیکو معاشرت کردن […]