اثر جدل و بگو مگوها از زبان امام هادی (ع) – نیوز

بازتاب خبر news.ir به گزارش مشرق، یکی از راه‌های رسیدن به حقیقت را می‌توان بحث‌هایی دانست که بین اندیشمندان و متفکران در زمان‌ها و موضوعات مختلف مطرح می‌شود و در قالب این مباحثات و مناظرات باب‌هایی از حقایق برای طرفین بحث و سایر انسان‌ها روشن می‌شود؛ مباحثاتی که در آن طرفین به تبادل افکار و استدلال‌ها […]