ذکری که غم‌ را از بین می‌برد – نیوز

بازتاب خبر news.ir درباره ما هدف از راه اندازی وبسایت نیوز جذب مخاطبان مجرّب و متخصّص در فضایی رسمی و به دور از جهت گیریهای سیاسی و سیاست گذاریهای اجتماعی است. لینک منبع: ذکری که غم‌ را از بین می‌برد – نیوز https://www.news.ir/125656/%D8%B0%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%BA%D9%85%E2%80%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF/ اخبار فرهنگی