روش های بسیار جالب معماری دوران هخامنشیان – نیوز

بازتاب خبر news.ir روش های بسیار جالب معماری دوران هخامنشیان به گزارش نیوز به نقل از سایت اوستاکارا: پارسی زبانان با استفاده از سنت های معماری کاخ های ستوندار رایج را در مناطق بلند مشرف بر بین النهرین بنا میکردند. همچنین هنر دستی ایونی ها در تزیینات قصر از سنت های قدیمی ای بود که […]