خانواده چه وظایفی نسبت به دختران خود دارد؟ – نیوز

بازتاب خبر news.ir به گزارش نیوز، کتاب «خانواده به توان دختر»، با نگاهی به جایگاه و نقش دختر در خانواده به کوشش امیرحسین بانکی‌پور و فاطمه مالکی جبلی از سوی انتشارات حدیث راه عشق با همکاری مرکز تحقیقات و مطالعات حیات طیبه منتشر شد. بانکی‌پور که عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان است، پیش از این […]