بازتاب خبر news.ir

وزیر علوم بر ضرورت همسویی نهادهای فرهنگی و مجامع تاثیرگذار بین‌المللی در توسعه میراث فرهنگی کشور تاکید کرد و گفت: اعتقاد دارم همواره باید از نظر فرهنگی ایران اسلامی بزرگ را احیاء کنیم و نگذاریم تکه‌تکه شود.

لینک منبع: ​نگذاریم ایران از نظر فرهنگی تکه‌تکه شود/ کشورهای منطقه در حال مصادره “میراث نوروز” به نام خود هستند – نیوز

https://www.news.ir/251506/%E2%80%8B%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9%D9%87/

اخبار فرهنگی