بازتاب خبر news.ir

امیر آقایی با بیان این پرسش که در دو هفته عید در دوران کرونا ۴ میلیارد دلار در این مملکت گم شده است، این پول کجاست؟ اظهار کرد: من بازیگرم و این نقش را پذیرفتم. دنبال چرایی عجیب و غریبی برایش نباشید.

لینک منبع: ​درباره آقازاده‌ها نمی‌توانم سکوت کنم/ ۴ میلیارد دلاری که در این مملکت گم شد کجاست؟ / علاقه‌ای به آقازاده‌ها ندارم از آن‌ها خشمگینم – نیوز

https://www.news.ir/313293/%E2%80%8B%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%DA%A9/

اخبار فرهنگی