بازتاب خبر news.ir

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان گفت: ثبت ۵هزار عدد از سکه‌های تاریخی موزه رشت زمینه انجام مطالعات و پروژه‌های علمی و تخصصی کاربران در مقاطع علمی متفاوت را فراهم کرده است.

لینک منبع: ۵ هزار سکه تاریخی در موزه رشت سامان‌دهی شد – نیوز

https://www.news.ir/247379/%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87/

اخبار فرهنگی