بازتاب خبر news.ir

برگزاری همایش «حقوق نشر»، معرفی ۱۰ کتاب برجسته و رونمایی بخش کتاب «طرح ملی مصرف کالاهای فرهنگی» از برنامه‌های پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در هفته کتاب است.

لینک منبع: ۱۰ کتاب برجسته پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات معرفی می‌شود – نیوز

https://www.news.ir/270672/%DB%B1%DB%B0-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B1/

اخبار فرهنگی