گوینده سحرهای ماه مبارک رمضان بر اثر کرونا درگذشت – نیوزبازتاب خبر news.ir

محمدحسین نورشاهی گوینده پیشکسوت رادیو بر اثر کرونا درگذشت.

نوشته گوینده سحرهای ماه مبارک رمضان بر اثر کرونا درگذشت اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: گوینده سحرهای ماه مبارک رمضان بر اثر کرونا درگذشت – نیوز

https://www.news.ir/266789/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1/

اخبار فرهنگی