گرافیک شبکه نمایش هم تغییر کرد – نیوزبازتاب خبر news.ir

همزمان با HD شدن کیفیت پخش، از گرافیک جدید شبکه نمایش رونمایی شد.

نوشته گرافیک شبکه نمایش هم تغییر کرد اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: گرافیک شبکه نمایش هم تغییر کرد – نیوز

https://www.news.ir/301979/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/

اخبار فرهنگی