بازتاب خبر news.ir

منطقه یک

تهران(پانا)- سید مومن، سرپرست آموزش و پرورش منطقه۱ از برگزاری جلسات مستمر با عنوان نشست های ویژه شورای راهبردی فعالان حوزه دانش آموزی(گام همدلی) دراداره آموزش و پرورش منطقه۱ خبر داد.

فاطمه سیدمومن، سرپرست آموزش و پرورش منطقه۱ در گفتگو با پانا اعلام کرد: با توجه به نقش و اهمیت مسئله پژوهش ومسائل علمی و پرورشی و لزوم گسترش و کیفیت بخشی به این مقوله، در این راستا شورای راهبردی فعالان حوزه دانش آموزی در اداره منطقه تشکیل شد.

وی در ادامه افزود: درطول سال تحصیلی حوزه های مکمل علمی، پژوهشی و پرورشی مختلف، برنامه های متفاوتی درجهت تربیت عمومی و رسمی دانش آموزان ارائه می دهند.

وی با اشاره به هدف تشکیل این شورا گفت: پژوهشسراهای دانش آموزی کلاسهای رباتیک، نجوم، نانو ومهارت ورزی دارند؛ کانون های فرهنگی تربیتی هم انجمن هایی درهمین راستا تشکیل می دهند. ازطرفی نیازسنجی درحوزه دانش آموزی نیازهای آموزش فرهنگیان درگروه های درسی راپیش رو قرار می دهد.

سید مومن تصریح کرد: در راستای آیه ١۴ سوره شورا و به جهت ایجاد یگانگی و وحدت رویه و درمان دوگانگی و پیشگیری ازتفرقه بین شرکای تربیت رسمی و عمومی کشور کمیته همکاری فعالان درحوزه های دانش آموزی تشکیل شد که معاونت ها وکارشناسی های مختلف آموزشی، پرورشی وپژوهشی و مسئولین پژوهش سرا ها، کانون ها، تشکل ها، انجمن اسلامی، سازمان دانش آموزی، یاریگران زندگی و… در این شورا عضویت دارند.

سرپرست آموزش و پرورش منطقه یک در ادامه اظهار کرد:

برنامه ریزی جهت زیرساخت ها، اهداف و ارزشهای مشترک این برنامه ارزنده و کاربردی مکتوب شده است و با همت مسئولین و متخصصین این امور، نگارش یک اساسنامه مشترک درذیل اهداف اسناد بالادستی و سندتحول بنیادین در منطقه انجام شده است.

سرپرست آموزش و پرورش منطقه یک ضمن تبیین پیشنهادات اعضای شورای راهبردی “گام همدلی” بیان کرد: مشارکت و همیاری، نوآوری و خلاقیت، توانمند سازی دانش آ موزان از اصول مهم در این برنامه است که با هم اندیشی اعضا و با توجه به اهداف طرح های اجرایی آن، مورد بررسی و تصویب شورا قرار گرفت.

سید مومن در پایان ضمن تشکر از همکاران ودست اندرکاران این برنامه راهبردی، ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح ها گام بلندی جهت تحقق اهداف عالیه آموزش وپرورش در منطقه یک برداشته خواهد شد.

لینک منبع: “گام همدلی” در منطقه یک کلید خورد – نیوز

https://www.news.ir/265793/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF/

اخبار فرهنگی