کلام امیر/ واقع بینی در جنگ – نیوزبازتاب خبر news.ir

مشرق_ حضرت امیرالمومنین علیه السلام این خطبه را  پس از بیعت مردم  در سال ۳۵ هجری و زمانی که گروهی از صحابه گفتند ای کاش شورشیان بر ضد عثمان را کیفر می دادی پاسخ فرمودند:

۱٫واقع بینی در مبارزه

ای برادران از آنچه شما می دانید بی اطلاع نیستم، امّا قدرت اجرای آن را چگونه به دست آورم آنان با ساز و برگ و نیرو به راه افتادند، بر ما تسلّط دارند و ما بر آنها قدرتی نداریم هم اکنون بردگان شما با آنها می جوشند، و بادیه نشینان اطراف شما به آنها پیوسته اند. آنها در میان شما زندگی می کنند، و هر مشکلی را که بخواهند بر شما تحمیل می کنند. آیا برای خواسته های خود توانایید.
۲٫مشکلات جنگ داخلی

کاری که پیش آمده از جاهلیّت است، شورشیان یار و یاور دارند، اگر برای کیفر دادنشان حرکتی آغاز شود، مردم به چند دسته تقسیم می شوند: گروهی خواسته های شما را دارند، و عدّه ای بر خلاف شما فکر می کنند، و گروهی نه این را می پسندند و نه آن را. پس صبر کنید تا مردم آرام شوند، و دل های مضطرب در جای خود قرار گیرد، و حقوق از دست رفته با مدارا گرفته شود. اکنون مرا آسوده گذارید، و در انتظار فرمان من باشید،کاری نکنید که قدرت ما را تضعیف کند، و اقتدار امّت ما را متزلزل سازد و سستی و زبونی به بار آورد، این جریان سیاسی را تا می توانم مهار می کنم، امّا اگر راه چاره ای نیابم با آنان می جنگم (که سر انجام درمان، داغ کردن است).  

لینک منبع: کلام امیر/ واقع بینی در جنگ – نیوز

https://www.news.ir/203848/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF/

اخبار فرهنگی