کلام امیر/ علل سقوط امّت – نیوزبازتاب خبر news.ir

مشرق_  هم اکنون می نگرید که قوانین و پیمان های الهی شکسته شده امّا خشم نمی گیرید، در حالی که اگر پیمان پدرانتان نقض می شد ناراحت می شدید، شما مردمی بودید که دستورات الهی ابتدا به دست شما می رسید و از شما به دیگران ابلاغ می شد و آثار آن باز به شما […]

نوشته کلام امیر/ علل سقوط امّت اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: کلام امیر/ علل سقوط امّت – نیوز

https://www.news.ir/269952/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D9%91%D8%AA/

اخبار فرهنگی