کلام امیر/ عدالت بدون تعارف – نیوزبازتاب خبر news.ir

مشرق- ابن عباس می گوید امیرالمومنین علیه السلام روز دوّم خلافت در سال ۳۵ هجری این سخنرانی را ایراد فرمودند.

به خدا سوگند، بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز می گردانم، گر چه با آن ازدواج کرده، یا کنیزانی خریده باشند، زیرا در عدالت گشایش برای عموم است، و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمّل ستم برای او سخت تر است.

لینک منبع: کلام امیر/ عدالت بدون تعارف – نیوز

https://www.news.ir/156480/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81/

اخبار فرهنگی