کلام امیر/ ضرورت شناخت شبهات – نیوزبازتاب خبر news.ir

مشرق_ حضرت امیرالمومنین علیه السلام این خطبه را در سال ۳۷ هجری پس از جنگ صفین و ماجرای حکمیّت در تعریف «شبهه» فرمودند. (برخی خطبه ۳۷ و ۴۱ را یک خطبه می دانند)

شبهه را برای این شبهه نامیدند که به حق شباهت دارد. امّا نور هدایت کننده دوستان خدا، در شبهات یقین است، و راهنمای آنان مسیر هدایت الهی است، امّا دشمنان خدا، دعوت کننده شان در شبهات گمراهی است، و راهنمای آنان کوری است. آن کس که از مرگ بترسد نجات نمی یابد، و آن کس که زنده ماندن را دوست دارد برای همیشه در دنیا نخواهد ماند.

لینک منبع: کلام امیر/ ضرورت شناخت شبهات – نیوز

https://www.news.ir/180547/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA/

اخبار فرهنگی