کلام امیر/ زمانه‌ای که خیانت را تدبیر می‌خوانند – نیوزبازتاب خبر news.ir

مشرق_ نوشته اند حضرت امیرالمومنین علیه السلام این خطبه را پس از جنگ صفین در سال ۳۷ هجری در کوفه ایراد فرمودند:

ای مردم وفا همراه راستی است، که سپری محکم تر و نگهدارنده تر از آن سراغ ندارم. آن کس که از بازگشت خود به قیامت آگاه باشد خیانت و نیرنگ ندارد.

امّا امروز در محیط و زمانه ای زندگی می کنیم که بیشتر مردم حیله و نیرنگ را، زیرکی می پندارند، و افراد جاهل آنان را اهل تدبیر می خوانند. چگونه فکر می کنند خدا بکشد آنها را چه بسا شخصی تمام پیش آمدهای آینده را می داند، و راه های مکر و حیله را می شناسد ولی امر و نهی پروردگار مانع اوست، و با اینکه قدرت انجام آن را دارد آن را به روشنی رها می سازد،

امّا آن کس که از گناه و مخالفت با دین پروا ندارد از فرصت ها برای نیرنگ بازی، استفاده می کند.

لینک منبع: کلام امیر/ زمانه‌ای که خیانت را تدبیر می‌خوانند – نیوز

https://www.news.ir/179155/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85/

اخبار فرهنگی