کلام امیر/ اعراب قبل از بعثت – نیوزبازتاب خبر news.ir

مشرق_ حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام پس از کشته شدن محمّد بن ابی بکر در مصر در سال ۳۷ هجری امام علیه السلام این سخنرانی را در کوفه ایراد کردند که سیّد رضی قسمت هایی از آن را آورده است.

شناخت فرهنگ جاهلیّت
خداوند، پیامبر اسلام، حضرت محمّد (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ) را هشدار دهنده جهانیان مبعوث فرمود، تا امین و پاسدار وحی الهی باشد، آنگاه که شما ملّت عرب، بدترین دین را داشته، و در بدترین خانه زندگی می کردید، میان غارها، سنگهای خشن و مارهای سمّی خطرناک فاقد شنوایی، به سر می بردید، آب های آلوده می نوشیدید و غذاهای ناگوار می خوردید، خون یکدیگر را به ناحق می ریختید، و پیوند خویشاوندی را می بردید، بت ها میان شما پرستش می شد، و مفاسد و گناهان، شما را فرا گرفته بود.

لینک منبع: کلام امیر/ اعراب قبل از بعثت – نیوز

https://www.news.ir/248393/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA/

اخبار فرهنگی