کشف یک قطعه خشت منقوش اوایل دوره هخامنشی در مرودشت – نیوزبازتاب خبر news.ir

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس از کشف یک قطعه خشت منقوش مربوط به اوایل دوره هخامنشی در شهرستان مرودشت خبر داد.

نوشته کشف یک قطعه خشت منقوش اوایل دوره هخامنشی در مرودشت اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: کشف یک قطعه خشت منقوش اوایل دوره هخامنشی در مرودشت – نیوز

https://www.news.ir/292752/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4/

اخبار فرهنگی