کرونا را می‌توان از طریق افکارعمومی مدیریت کرد – نیوزبازتاب خبر news.ir

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، کرونا را یک مساله اجتماعی عنوان کرد که می‌توان از طریق افکار عمومی و اجتماعی مدیریت کرده و پیش بُرد.

نوشته کرونا را می‌توان از طریق افکارعمومی مدیریت کرد اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: کرونا را می‌توان از طریق افکارعمومی مدیریت کرد – نیوز

https://www.news.ir/300386/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85/

اخبار فرهنگی