بازتاب خبر news.ir

به گزارش مشرق، کتاب «آبشار اندیشه» نوشته علی شعیبی و با تصویرگری محمدحسین صلواتیان (مدیرمسئول کیهان بچه‌ها) که توسط مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت منتشر شده بود، با اقبال مخاطبان مواجه شد و در مدت سه ماه به چاپ پنجم رسید.

نویسنده در این کتاب سعی کرده تا به دور از مستقیم‌گویی‌های رایج، ذهن نوجوانان را در برابر دنیای پیرامونشان به چالش بکشد و بعد با ظرافت خاص به این چالش‌ها پاسخ بدهد. این کتاب برای والدین هم راهنمایی است تا بتوانند به راحتی این‌گونه مسائل را با نوجوانان خود مطرح نمایند.

اهمیت تفکر درباره ‌اشیاء و حوادث پیرامونی و رسیدن به تحلیل‌های واقعی و عقلانی و تصمیم‌گیری‌های صحیح در زندگی، جای خدشه ندارد و همگان به آن معترف و خواستار رسیدن به آن می‌باشند. این کتاب در ۴۶ قسمت و ۲۳۰ موضوع و سؤال و مثال، قدرت تفکر و یادگیری تفکر صحیح را افزایش می‌دهد.

لینک منبع: کتاب مدیرمسئول «کیهان بچه‌ها» به چاپ پنجم رسید – نیوز

https://www.news.ir/323889/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE/

اخبار فرهنگی