کتاب‌های ترجمه و درسی؛ گزینه‌های امروز ناشران – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش مشرق، احمد دولت آبادی مدیرمسئول انتشارات نگارتابان، درباره کتاب جدید این انتشاراتی گفت: نشر کشورمان همچنان بیمار است. با این حال، در این شرایط هم نشر نگارتابان تصمیم گرفت به کار خود در زمینه انتشار کتاب ادامه دهد؛ با وجود اینکه میزان استقبال مردم از کتاب‌های ایرانی پایین است.

او افزود: چند روز پیش آماری را دیدم که نشان می‌داد، میزان انتشار کتاب در مرداد ماه امسال بسیار پایین بود. این مسئله به دلیل اوضاع نامناسب ناشران در شرایط کنونی نشر ایجاد شد. امروز اگر کتابی منتشر می‌شود، از جمله کتاب‌های ترجمه یا کتاب‌های درسی است.

مدیر مسئول انتشارات نگارتابان ادامه داد: به تازگی مجموعه شعر علی اصغر هدایتی را با عنوان «کوچه‌های احساس» در انتشارات نگارتابان منتشر کردیم. شعرهای این مجموعه در قالب‌ غزل و سپید منتشر شده اند. اکثر شعرهای آن به موضوع دفاع مقدس می‌پردازد. از جمله آن‌ها شعر بلندی است که درباره شهید حسین فهمیده سروده شده است. علاوه بر آن چند شعر عاشقانه هم در مجموعه شعر «کوچه‌های احساس» وجود دارد.

لینک منبع: کتاب‌های ترجمه و درسی؛ گزینه‌های امروز ناشران – نیوز

https://www.news.ir/163384/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%9B-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1/

اخبار فرهنگی