کتابفروشان استانی درباره طرح‌های فصلی فروش کتاب چه می‌گویند؟ – نیوزبازتاب خبر news.ir

برخی از کتابفروشان استانی معتقد هستند، طرح‌های فصلی فروش کتاب یکی از عادلانه‌ترین روش‌هایی است که اجرا می‌شود.

نوشته کتابفروشان استانی درباره طرح‌های فصلی فروش کتاب چه می‌گویند؟ اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: کتابفروشان استانی درباره طرح‌های فصلی فروش کتاب چه می‌گویند؟ – نیوز

https://www.news.ir/260270/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84/

اخبار فرهنگی