کاهش یک میلیارد و هفتصد میلیون تومانی بودجه جشنواره/ بزرگداشت هفت سینماگر حوزه مستند/ «سینما حقیقت» هشت روز به تاخیر افتاد – نیوزبازتاب خبر news.ir

نشست خبری جشنواره «سینما حقیقت» با حضور دبیر جشنواره و بصورت آنلاین برگزار شد.

نوشته کاهش یک میلیارد و هفتصد میلیون تومانی بودجه جشنواره/ بزرگداشت هفت سینماگر حوزه مستند/ «سینما حقیقت» هشت روز به تاخیر افتاد اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: کاهش یک میلیارد و هفتصد میلیون تومانی بودجه جشنواره/ بزرگداشت هفت سینماگر حوزه مستند/ «سینما حقیقت» هشت روز به تاخیر افتاد – نیوز

https://www.news.ir/303678/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8/

اخبار فرهنگی