بازتاب خبر news.ir


شهاب جعفرنژاد با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرامی خود نسبت به واکسیناسیون تمام مردم کشور و پایان دوران بحرانی و تلخ همه‌گیری ویروس کرونا ابراز امیدواری کرد.

لینک منبع: کاش این تصویر رو زودتر ببینیم! – نیوز

https://www.news.ir/345337/%DA%A9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85/

اخبار فرهنگی