بازتاب خبر news.ir

به گزارش مشرق، مجموعه ۴جلدی یاران پیامبر در قالب کتاب های پروانه به قلم محمود پوروهاب منتشر شد.

آخرین مهاجر- عبدالله پسر اریقط و معاذ پسر جموح ، آن روی زیبا- مصعب بن عمیر، تنها زندگی می‌کنی – ابوذر غفاری و سال های بردگی – بلال حبشی عناوین این چهار جلد هستند.

آخرین مهاجر به فرازهایی از زندگی عبدالله پسر اریقط و معاذ پسر جموح می پردازد. این دو جزء یاران پیامبر بودند و تعامل آنها با پیامبر هنگام مهاجرت به مدینه در قالب داستان بیان می شود. این کتاب در ۳۲ صفحه قطع وزیری و با قیمت ۱۰ هزارتومان  در ۲ هزار نسخه وارد بازار شده است.

جلد آن روی زیبا نیز نگاهی به زندگی مصعب بن عمیر، چگونگی اسلام آوردن و تلاش بی وقفه آن شهید راه حق در نشر اسلام و سرانجام شهادت او در ۶۴  صفحه قطع وزیری دارد که با قیمت ۱۱ هزارتومان  در ۲ هزار نسخه وارد منتشر شده است.

تنها زندگی می‌کنی هم به فرازهای برگرفته از زندگی ابوذر غفاری است که مجاهدی بی نظیر بود. این کتاب در ۸۸ صفحه قطع وزیری و با قیمت ۱۴  هزارتومان  در ۲ هزار نسخه وارد بازار شده است.

سال های بردگی نیز سال های بردگی فرازهایی از زندگی بلال حبشی در ۷۲ صفحه قطع وزیری است که با قیمت ۱۳  هزارتومان  در ۲ هزار نسخه منتشر شده است.

این مجموعه در قالب داستان و با موضوع سیره اهل بیت و خاندان و یاران اهل بیت برای گروه سنی نوجوان/ د و هـ توسط به نشر انتشارات آستان قدس رضوی با تصویرگری وحید خاتمی و صفحه آرایی علیرضا پورحنیفه منتشر شده است.

لینک منبع: چهار یار پیامبر به بازار نشر آمدند – نیوز

https://www.news.ir/122820/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AF/

اخبار فرهنگی