چهاردهمین جشنواره موسیقی جوان برگزیدگانش را معرفی کرد – نیوزبازتاب خبر news.ir

آیین آنلاین اختتامیه چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در حالی برگزار شد که برگزیدگان بخش‌های مختلف این رویداد معرفی شدند.

نوشته چهاردهمین جشنواره موسیقی جوان برگزیدگانش را معرفی کرد اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: چهاردهمین جشنواره موسیقی جوان برگزیدگانش را معرفی کرد – نیوز

https://www.news.ir/246030/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF/

اخبار فرهنگی