بازتاب خبر news.ir

نوشته چرا روز غدیر، عید مسلمان شد؟ اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: چرا روز غدیر، عید مسلمان شد؟ – نیوز

https://www.news.ir/137616/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D8%9F/

اخبار فرهنگی