بازتاب خبر news.ir


چرا تظاهر به گریه برای امام حسین(ع) ثواب دارد؟

نوشته چرا تظاهر به گریه برای امام حسین(ع) ثواب دارد؟ اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: چرا تظاهر به گریه برای امام حسین(ع) ثواب دارد؟ – نیوز

https://www.news.ir/168092/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9-%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8/

اخبار فرهنگی