بازتاب خبر news.ir


کارشناس تاریخ اسلام گفت: شخصیت حضرت عباس(ع) مجموعه‌ای از تمام فضیلت‌ها را در برمی گیرد. از نظر علم، عمل، اخلاق و ایمان آن حضرت شخصیت برجسته‌ای بودند.

لینک منبع: چرا به حضرت عباس (ع) باب‌الحوائج می‌گویند؟ – نیوز

https://www.news.ir/166442/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C/

اخبار فرهنگی